Seminarium – Jakość czy cena?

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wraz z funkcjonującym przy niej Instytutem Studiów Społeczno-Edukacyjnych i Regionalną Platformą Usług Społecznych oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy na seminarium z cyklu:
 „Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim”.
 JAKOŚĆ CZY CENA? O WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W ŚWIADCZENIU USŁUG SPOŁECZNYCH
Seminarium odbędzie się 31 maja 2017 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w godz. 11.30-14.20, zaraz po Walnym Zebraniu FOSy.
Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce stwierdza: „Jednym z podstawowych zadań organizacji jest działanie na rzecz swoich członków oraz podnoszenie jakości życia współobywateli poprzez świadczenie im usług. By to zadanie realizować coraz lepiej, obywatele i ich organizacje powinni dbać o jakość świadczonych usług. Wciąż jeszcze dominujące, również w świecie zamówień publicznych, podejście rynkowe skoncentrowane jest na cenie usługi. Jednak organizacje powinny dbać przede wszystkim o to, by świadczone przez nie usługi rzeczywiście rozwiązywały problemy i odpowiadały na społeczne potrzeby. Usługi nieprawidłowo realizowane przynoszą często więcej szkody niż pożytku (…)”.
Podczas kolejnego spotkania z Państwem poruszymy szereg istotnych kwestii, odnoszących się do wpływu organizacji pozarządowych na włączenie społeczne mieszkańców województwa pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
Nacisk położymy na stan usług społecznych w województwie oraz kwestię partnerstwa na każdym etapie, począwszy od planowania, przez realizację i ocenę, czy w końcu wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na usługi społeczne.
Zapraszamy do dyskusji!

PROGRAM

– wprowadzenie – Beata Wachniewska-Mazurek, Stowarzyszenie ESWIP, Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego – 11.30–11.50

– O potrzebie holistycznego podejścia do usług społecznych. Zadania publiczne a włączenie społeczne – dr Katarzyna Białobrzeska, dyrektor Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych przy Federacji Organizacji Socjalnych FOSa -11.50–12.20

– Włączenie społeczne w praktyce, w ujęciu partnerskim – perspektywa organizacji socjalnych – Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych FOSa – 12.20–12.40

– Włączenie społeczne w praktyce, w ujęciu partnerskim – perspektywa samorządu – Katarzyna Pasławska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie -12.40-13.00

– przerwa 13.00–13.20

– dyskusja moderowana – Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Stowarzyszenia ESWIP, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13.20-14.20

Posted in konferencje.