Silne rady seniorów

W dniach 8-9 czerwca w naszym regionie, w ramach projektu „Silne Rady Seniorów w Polsce”, gościła delegacja Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, z jego przewodniczącą Barbarą Szafraniec na czele. Goście, reprezentujący rady seniorów w Małopolski, Śląska, Łodzi i Mazowsza 8 czerwca, w Olsztynie zapoznali się z rozwiązaniami i działaniami na rzecz seniorów prowadzonymi przez federację FOSa. 9 czerwca w Morągu (stary ratusz) wzięli udział w seminarium „Rady seniorów w samorządzie lokalnym” zachęcając uczestniczące w nim środowiska seniorskie do zakładania takich rad. O „Ruchu Rad Seniorów w Polsce” mówiła przewodnicząca porozumienia, Barbara Szafraniec. Jego rzecznik, Marian Krzewiński, przedstawił „Modelowe Rady Seniorów w Polsce”. Ze strony FOSy o radach seniorów na Warmii i Mazurach mówił Bartłomiej Głuszak. Seminarium zamknęła prezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Morąga, jednego z najbardziej aktywnych UTW w regionie. Studyjny wyjazd Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów zkończyła się we Fromborku, gdzie goście mogli zapoznać się działalnością Fundacji „Żółty Szalik”, i gdzie samorząd oraz seniorzy przystąpili do realizowanego przez FOSę projektu, dzięki któremu już w tym roku ma we Fromborku powstać rada seniorów.

Wyjazd studyjny był możliwy dzięki „Wrzosowi”.

Posted in konferencje.