Seniorze – studiuj w Luksemburgu!

Chcesz studiować na Uniwersytecie w Luksemburgu, zapisz się do moodle”.

Kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Silver Learners dofinansowanego ze środków ERASMUS + odbyło się w dniach 28/30.06.2017 w Luksemburgu. Tym razem konferencję i warsztaty przygotował partner z Luksemburga – RBS, Center fir Altersfroen we współpracy z Cambridge oraz Federacją FOSa.

Pierwszy dzień spotkania odbył się pod znakiem dobrych praktyk z kraju oraz organizacji goszczącej. Wprowadzenie w tematykę spotkania oraz oficjalne powitanie uczestników, w tym również grona seniorów z Luksemburga, poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa ds. Szkolnictwa i Edukacji.   Dwa   dni   spotkania   obfitowały   w   referaty   pracowników   Uniwersytetu   w Luksemburgu, prof. Dr Dietera Ferringa oraz praktyków m.in. z platformy EPALE – przedstawicieli   Narodowej   Agencji   Luksemburga,   jak   również   przedstawicieli   RBS. Organizacja goszcząca, RBS została powołana do życia w 1989 roku przez Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako odpowiedź na dynamiczne zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. RBS wdraża zarówno programy profilaktyczne, naukowe jak i prewencyjne na rzecz seniorów; realizuje projekty narodowe i ponadnarodowe; opracowuje koncepcję szkoleń m.in. opiekunów os. starszych, wspiera rodziny i pracuje bezpośrednio z seniorami   organizując   spotkania   otwarte,   akademię   seniora,   kursy   i   kawiarenkę interkulturową, w 2010 RBS uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Luksemburg liczy nieco ponad pół miliona mieszkańców, z tego w 2016 roku  osoby 60+ stanowiły 111. 759 tyś.;  obowiązują trzy języki urzędowe (luksemburski, niemiecki i francuski), odsetek migrantów to ok. 50 %! Stąd wiele z programów ukierunkowane jest na naukę języków, zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi i przede wszystkim ogrom pracy interkulturowej. Seniorzy luksemburscy są bardzo aktywni, uczą się języków obcych, podróżują, studiują na uniwersytecie,   który   jest   zintegrowany   z   regularnym   uniwersytetem,   są   wytrwanymi użytkownikami internetu, w tym uczelnianej sieci moodle (https://moodle.org/?lang=de), która jest platformą internetową służącą do wymiany informacji, komunikacji pomiędzy studentami   oraz   administracją   i   docentami   uniwersytetu.   Minimalna   emerytura   w Luksemburgu wynosi nie mniej niż 1600 euro miesięcznie, z czego koszty utrzymania to ok. 50-70%, wiek emerytalny to przynajmniej 65 lat i ok 40 lat pracy oraz „wystarczająca” suma wpłaconych składek emerytalnych.

Spotkanie w Luksemburgu poświęcone było w dużej mierze prezentacji nowych technologii informatycznych przydatnych m.in, w pracy z osobami starszymi, w tym programów prozdrowotnych i terapeutycznych. Partnerzy z Wielkiej Brytanii streścili badania oraz profilaktykę w pracy z demencją,

Federacja FOSa poprowadziła warsztaty nt. Inicjatywy Silver Sharing jako jednej z metod komunikacji interkulturowej środowisk osób starszych. W dobie starzejącego się społeczeństwa Unii Europejskiej niezwykle ważne jest rozwijanie nowych metod pracy z seniorami, włączenie  społeczne oraz integracja osób starszych w dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informatyczne. Osoby starsze stanowią ogromny kapitał społeczny, który może znaleźć swoje miejsce w wielu dziedzinach życia ogółu społeczeństwa przy odpowiednim przygotowaniu zaplecza naukowego i środowiskowego, jednak przede wszystkim zaplecza socjalnego, które, niestety w wielu krajach UE – w ​szczególności   krajach   Europy   Środkowej,   Wschodniej i  Południowej   jest   dalekie   od optymistycznego. Luksemburg to kraj ludzi praktycznych, bogatych i jednocześnie prostolinijnych! Są przywiązani do tradycji i monarchii. Wielka Księżna Luksemburga Charlotta (zm. 1985) otrzymała odznaczenie Orła Białego, Luksemburczycy darzą ją do dzisiaj ogromnym szacunkiem, w centrum Luksemburga znajduje się jej pomnik, u stóp, którego nie przyjęte jest siadać, ze względu na szacunek do Księżnej i jednocześnie osoby starszej. Uczmy się od półmilionowego społeczeństwa Luksemburga!

Kolejne spotkanie partnerów projektu Silver Learners odbędzie się jesienią w Holandii

Joanna Szymańska, koordynator projektu  j.szymanska@federacjafosa.pl

Posted in projekty.