Wynik postępowania nr 1/SPZP/POWER/2017

W postępowaniu nr 1/SPZP/POWER/2017 wyłoniono następujących wykonawców:

 

– Ad Rem sp. z o.o.
– Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”
– Przemysław Kuderczak

Posted in informacje.