Purda tworzy radę seniorów

W Kretowinach nad jeziorem Narie w dniach 29-30 sierpnia odbyło się szkoleniowe spotkanie grupy inicjatywnej rady seniorów w gminie Purda. Największa w regionie, być może także w całej Polsce, wiejska gmina uczestniczy w realizowanym przez FOSę projekcie „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” którego celem jest zwiększenie liczby rad seniorów w regionie,

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W jego ramach we wrześniu odbędą się kolejne szkolenia.

Posted in projekty.