Społecznik FOSy – konkurs

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ogłasza trzecią edycję konkursu o tytuł „Społecznika Federacji FOSa”.

Tytułem Społecznik FOSy, statuetką i gratyfikacją finansową nagradzamy dotychczasowe doświadczenie kandydata w obszarze polityki społecznej, innowacyjność pomysłu na działania na rzecz odbiorców swojej organizacji oraz ich efektywność i trwałość

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września 2017 r w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@federacjafosa.pl  lub w wersji papierowej na adres: Federacja FOSA, 10-534 Olsztyn, ul. Linki 3/4 (adres aktualny od 1 września 2017).  Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się w załącznikach. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 89 523 60 92 ze Stanisławem Brzozowskim (rzecznik@federacjafosa.pl) lub Moniką Hausman-Pniewską (m.hausman@federacjafosa.pl). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Wojewódzkiego Spotkania Organizacji Socjalnych skupionych w Federacji FOSa w dniach 9-10.10.2017.

Regulamin konkursu FOSy 2017

zaB. nr 1 formularz zgloszeniowy

Posted in informacje.