Goście ze świata w HuManusie

29 sierpnia 2017 nasza spółdzielnia socjalna HuManus, w swojej nowej (od końca sierpnia) siedzibie-warsztacie przy ulicy Warszawskiej 17 gościła uczestników międzynarodowej konferencji naukowej  „Praca socjalna jako przestrzeń dla dialogu różnorodności i współpracy”.  W konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz TiSSA (The International Social Work ad Society Academy) uczestniczyło kilkadziesiąt osób z krajów europejskich, a także Chin i Australii. Celem konferencji był przegląd badań i działań różnych uczelni na świecie w zakresie rozwoju teorii, kształcenia i praktyki pracy socjalnej, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy. Więcej:

http://wns.uwm.edu.pl/social-works-space-dialigue-diversity-and-cooperation-25-30-august-2017

Podczas wizyty w HuManusie goście mogli zapoznać się z sukcesami i problemami spółdzielni,  charakterem pracy oraz jej wyrobami.

Posted in spotkania.