Jak pozykiwać zamówienia – bezpłatne szkolenia

Trwa nabór przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników w ramach projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia”

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Brak opłat za udział wynika z faktu, iż szkolenia i doradztwo są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach EFS w ramach projektu pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.  W ramach projektu zapewniamy Państwu BEZPŁATNIE: szkolenia w wymiarze 48 godzin, materiały szkoleniowe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a dla osób spoza miejsc realizacji szkoleń – noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia! Szkolenia w odbywać się będą w Olsztynie.  Nadzór nad projektem i szkoleniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

WARUNKI UDZIAŁU

  1. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne, Kwestionariusz Uczestnika Projektu, Formularz de minimis) i przesłanie ich pocztą, mailem (podpisane skany) lub faxem na następujące adresy:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4; 10-535 Olsztyn
e-mail: m.soroka@federacjafosa.pl

  1. Termin zgłoszeń:

I faza rekrutacji – 30 września 2017 roku
II faza (w razie wolnych miejsc) – 31 października 2017 roku
III faza (w razie wolnych miejsc) – 30 listopada 2017
IV faza – w miarę dostępności miejsc – 31 grudnia 2017 roku

Szkolenia w zależności od preferencji i dostępności terminów odbywać się będą od października 2017 roku do lutego 2018 roku.  Tym samym Przedsiębiorstwo zgłaszające się  w I fazie może zaproponować szkolenie w późniejszym terminie. Dostępność miejsc będzie w takiej sytuacji potwierdzana przez Federację FOSa.

Rekrutacja

OSwiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Kwestionariusz Uczestnika Projektu

Kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz de minimis

Posted in informacje.