I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów – X Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. 

W dniach 4-5 października 2017 w hotelu „Omega” (ul.Sielska) w Olsztynie odbędzie  się I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. To ważny punkt realizowanego przez FOSę projektu „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”, który został dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, a zmierza do zwiększenia liczby rad seniorów w naszym regionie oraz wzrostu aktywności działających już kilkunastu rad.

Pierwszy dzień spotkania (4 października) zbiegnie się z doroczną, X Wojewódzką Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  W tym roku jej tytuł brzmi: „Wyzwania IV Wieku. Podążając za Zmianą”. Drugi dzień (5 października) zdominują tematy związane z uwarunkowaniami tworzenia i funkcjonowania rad seniorów, dobre praktyki. Będzie też przestrzeń do dyskusji dotyczącej zarówno inspiracji, jak i wyzwań oraz problemów w funkcjonowaniu rad. Ważną częścią będzie również dyskusja poświęcona współpracy rad, jej ewentualnym zasadom i formom. Na spotkaniu gościć będziemy wielu ekspertów, m.in. przewodniczącą i członkinię zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy na rzecz Rad Seniorów– jednocześnie reprezentantki krakowskiej i bytomskiej rady seniorów, a także przedstawicie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych czy Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Konferencja odbędzie się w Hotelu „Omega” w Olsztynie 4 i 5 października 2017 r.
W przypadku osób spoza Olsztyna zapewniamy nocleg, liczba miejsc jest jednak ograniczona i o możliwości skorzystania z noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc bardzo prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (programy obu wydarzeń oraz formularze zgłoszeń w załącznikach) na adres: m.chojnacka@federacjafosa.pl lub n.preilowska@federacjafosa.pl  do 27 września 2017 r do godziny 12:00. Jednocześnie informujemy, iż zgłoszeń na konferencję oraz Spotkanie Rad Seniorów należy dokonywać oddzielnie.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u Pani Magdaleny Chojnackiej lub Pani Natalii Preilowskiej – koordynatorek projektu, pisząc na podane wyżej adresy mailowe lub pod numerem tel. 89 523 60 92.

Zapraszamy!

 

\Zaproszenie I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Program I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Formularz Zgłoszeniowy I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Zaproszenie X Wojewódzka Konferencja z Okazji Mi_dzynarodowego Dnia Osób Starszych

Program X Wojewódzka Konferencja z Okazji Mi_dzynarodowego Dnia Osób Starszych

FORMULARZ Zgłoszeniowy X Wojewódzka Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

 

 

 

Posted in konferencje.