Wyzwania IV wieku – podążając za zmianą

 

4 października w hotelu „Omega” w Olsztynie odbyła się X Wojewódzka  Konferencją z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.  W tym roku jej tytuł brzmiał: „Wyzwania IV Wieku. Podążając za Zmianą”.

Przypominając, z okazji jubileuszu, tematy wszystkich poprzednich konferencji Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, głównego (wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej) organizatora konferencji przypomniał wielkie zmiany, jakie w podejściu do seniorów zaszły od 2008 roku; konsolidację środowiska i jego stałą obecność w życiu społeczeństw lokalnych oraz regionu. W imieniu władz samorządowych regionu gości konferencji witała wicemarszałek, pani Wioletta Śląska-Zyśk.

Przedtem jednak wszystkich zachwycił pokaz tańców w kole zaprezentowany przez panie z Grupy Tanecznej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim.

 

W merytorycznej części spotkania była mowa o IV wieku, okresie życia po 80-tce. Osób w tym wieku jest coraz więcej.  Jak sprawić, żeby ich „późna starość” była jak najlepsza mówili: pedagog,  dr Katarzyna Białobrzeska i psycholog Patrycja Plewka z Federacji FOSa, o polityce senioralnej w skali kraju mówiła Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. W ciekawym panelu dyskusyjnym, który nastąpił po części wykładowej o jakości życia osób starszych dyskutowali m.in. dr Małgorzata Stompór, geriatra, Daria Sowińska-Milewska – Ambasadorka Platformy EPALE w Polsce (Europejska platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie),  Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP, Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i praktyk, Katarzyna Błońska – kierownik Zespołu „Babskie Olekanie” z Rozóg.  W dyskusji wzięła udział także dyrektor ROPS, pani Wiesława Przybysz.

Przykładem dobrych praktyk była też prezentacja Domy Sąsiedzkie – miejsce dla pokoleń –innowacyjna inicjatywa z Oruni, przedstawiona Mariannę Sitek-Wróblewską, prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych.

W tegorocznej konferencji uczestniczyło ponad 130 osób z całego województwa. 

Czytaj także:

Wzrasta liczba 80-latków. O formach pomocy dla nich rozmawiano na konferencji w Olsztynie

https://www.olsztyn24.com/news/30813-xnbspwojewdzkanbspkonferencja-z-okazji-midzynarodowego-dnia-osb-starszych-w-olsztynie.html

Posted in konferencje.