Nowomiejskie Dni Seniora

24 października samorząd Nowego Miasta Lubawskiego, jak co roku, zorganizował Nowomiejskie Dni Seniora. W konferencji FOSę reprezentował Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych. Nasza federacja od lat współpracuje z  Nowym Miastem, przyczyniła się do opracowania lokalnego programu działań na rzecz seniorów.
Nowe Miasto Lubawskie, w podejściu do spraw dotyczących osób starszych, może być przykładem dla innych samorządów w regionie. Ma uniwersytet trzeciego wieku, radę seniorów, od niedawna poradnię geriatryczną, a warto dodać, że w całym województwie dotąd były tylko dwie. Od początku 2018 w NML, z inicjatywy samorządu, pilotażowo wprowadzony zostanie z systemu teleopieki medycznej dla seniorów.

także: http://nowemiasto.wm.pl/474337,Spotkanie-z-seniorami-w-roli-glownej.html?preview=1175497c51281f413d2a

Posted in imprezy.