Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego na usługę cateringową podczas warsztatów dla uczestników/uczestniczek projektu  (nr postępowania: 2/WDA/ZO/2017)

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie miejsca wykonywania usługi w treści Zapytania ofertowego  doprecyzowano zapisy:

W części 2 i 4:

W projekcie zaplanowano 190 warsztatów dla grup średnio 12 osobowych (w 2017 r. – 21 warsztatów, w 2018 r. 120 warsztatów, w 2019 r. 49 warsztatów) co łącznie daje ok. 2280 zestawów obiadowych i ok. 2280 zestawów przerwy kawowej.

Harmonogram, miejsce oraz liczba grup warsztatowych będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z wybranym w postępowaniu Wykonawcą.

Większość warsztatów odbędzie się w Olsztynie (co najmniej 80%), jednak nie wyklucza się, że w trakcie realizacji projektu warsztaty mogą odbyć się również w miejscowości Barczewo i/lub Stawiguda i/lub Jonkowo i/lub Purda i/lub Gietrzwałd. Istnieje również możliwość, że wszystkie warsztaty odbędą się w Olsztynie.

W formularzu oferty:

Dostosowano wycenę cateringu i przerwy kawowej do poszczególnych miejscowości, uwzględniając orientacyjną liczbę zestawów.

W umowie:

Dodano w § 3pkt. 5  „Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie stałych wartości jednostkowych (cena jednostkowa podana w Ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres zamówienia)  oraz rzeczywiście dostarczonych zestawów”.

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami termin składania ofert wydłużono do 31.10. 2017 r. do godz. 12:00. (decyduje data wpływu oferty)

Zapytanie ofertowe nr WDA 2_2017_ catering i przerwa kawowa.uzupełniona treść

Posted in projekty.