Silver Sharing – przewodnik

Jednym z rezultatów działań podjętych w projekcie SILVER SHARING INITIATIVE, jest:

Przewodnik po Inicjatywie Silver Sharing.

W treści przewodnika została opisana metoda Silver Sharing. Zostały umieszczone w nim programy szkoleń przeprowadzonych wśród animatorów/edukatorów oraz ich rekomendacje. Została opisana edukacja seniorów wraz z przykładowymi zajęciami. Została zamieszczona analiza wyników badań zrealizowanych wśród seniorów i edukatorów i wynikające z niej rekomendacje. W przewodniku znaleźć także można przykładowe plany podróży, które przygotowywali seniorzy, a także „ABC podróżowania – mini-przewodnik” przygotowany przez seniorów przy wsparciu edukatorów.

Powstały przewodnik jest doskonałym narzędziem prezentującym zarówno programy szkoleniowe, jak również analizy i badania związane z edukacją seniorów, jej możliwymi sposobami i możliwościami, a także pojawiającymi się trudnościami. Dzięki temu może zostać wykorzystany przez inne podmioty pracujące z i na rzecz seniorów.

Przewodnik składa się z:

-opisu Silver Sharing w teorii i praktyce

-opisu metody Silver Sharing

-programów przeprowadzonych wśród animatorów/edukatorów szkoleń

-programów przygotowanych w ramach edukacji seniorów

-programów mobilności seniorów

-materiału edukacyjnego ABC – podróżowania

-wyników, wniosków i rekomendacji z badań

publication_last wersion

Posted in projekty.