Aktywni seniorzy w Bęsi

 

Przy Centrum Kultury w Bęsi  zawiązała się 7 listopada grupa „Aktywni Seniorzy w Bęsi „. W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło dziewięć mieszkanek sołectwa, liderką grupy wybrano panią Henrykę Scierzyńską, omówiono tematy warsztatów i spotkań,  którymi grupa jest zainteresowana. Powstał pomysł  cyklicznych spotkań kulinarnych  w celu przekazywania umiejętności kulinarnych z pokolenia na pokolenie. Uczestniczki wyraziły także chęć dzielenia się z młodszymi mieszkańcami Bęsi  pasją do śpiewu, robótek ręcznych,  zamiłowaniem do przyrody i…  pielęgnacji ogródka przydomowego. Wystosowano pismo do GOK Kolno z prośbą o zakup butli gazowej, niezbędnej do przeprowadzania warsztatów kulinarnych. Ustalono  częstotliwość spotkań  na raz w tygodniu,  we czwartki.

Następne spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada o godz 16:30 pod hasłem: „Jesień na talerzu”.

Działania aktywizujące mieszkańców Bęsi prowadzone są w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gmin Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tych gmin  i realizowane są  przez FOSę, we współpracy z samorządem.

Posted in projekty.