Wizyta studyjna z Żyrardowa

 

W dniach 15-16 listopada gościliśmy w FOSie grupę seniorów z powiatu żyrardowskiego na Mazowszu. W ramach wizyty studyjnej goście zapoznali się z działaniami FOSy na rzecz seniorów: naszym udziałem w kształtowaniu polityki senioralnej regionu, wsparciem dla uniwersytetów trzeciego wieku, działalnością rzecznika osób starszych, magazynem dla seniorów „Generacja”. Prezes Bartłomiej Głuszak mówił innowacjach wprowadzanych przez FOSę, projekcie Silver Sharing i ogólnie możliwościach współpracy międzynarodowej dzięki funduszom Erasmus+, ale także takich narzędziach  jak, stosowane przez nas od kilku lat instytucje o nazwie „Przyjazny sąsiad”, „Ciepły telefon” czy inicjatywnie „200 lat”. O pracy, istniejącej przy FOSie grupy seniorów-wolontariuszy, mówiła pani Krystyna Jurewicz.

Specjalnie zaproszeni za spotkanie Lucjan Jędrychowski i Elżbieta Bronakowska z Rady Olsztyńskich Seniorów, przedstawili działania i odpowiadali na liczne pytania, dotyczące powoływania rady, jej stosunków z samorządem, najważniejszych  celów rady i szans na ich realizację.

W drugim dniu wizyty seniorzy  z Żyrardowa gościli w Morągu i Fromborku, gdzie mieli okazję do spotkania i wymiany doświadczeń z tamtejszymi  UTW oraz zapoznania się działalnością fundacji „Żółty Szalik” z Fromborka.

Wizyta miała też swoją część turystyczną, większość  jej uczestników była na Warmii pierwszy raz.

Posted in imprezy.