Nagrody marszałka

W Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła 16 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”.

Nagrody otrzymali, przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa: Katarzyna Zbrzyzna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej Laurentius w Olsztynie. Doceniono  jej wkład w powstanie przy Laurentiusie Dziennego Domu Senior WIGOR, który w regionie prędko stał się wzorcową palcówką tego typu, a także liczne inicjatywy integracyjne adresowane do młodzieży, osób bez pracy itd. Nagrodę marszałka odebrał też Maciej Bielawski – wicedyrektor ds. programowych Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uhonorowany za  współtworzenie sektora ekonomii społecznej w regionie, aktywizowanie społeczności lokalnych, czynny udział przy powstaniu 50 przedsiębiorstw społecznych; zainicjowanie powstania 20 szkół animatorów społecznych.

Wśród wyróżnionych znaleźli się dr Katarzyna Białobrzeska, wiceprezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz będące członkiem naszej federacji Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej.

Szczerze gratulujemy także pozostałym osobom i organizacjom, wszystkim których działalność społeczna została dostrzeżona i doceniona.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Także: http://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/1556-nagrody-za-pomoc-i-integracje-spoleczna

Posted in imprezy.