Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów

Przy ulicy Kościuszki w Olsztynie działa od ponad roku Dzienny Dom Opieki  Medycznej. Prowadzona przez Caritas placówka adresowana jest zasadniczo do seniorów, pacjentów 65+ . To dobre miejsce dla osób głównie bezpośrednio po hospitalizacji,  ciągle wymagających wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru na terapią farmakologiczną i rehabilitacji. Dostępne  jest  jednak także dla osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywały w szpitalu. Skierowanie do DDOM wdaje lekarz rodzinny, bądź lekarz prowadzący, jeśli pacjent trafia tu bezpośrednio ze szpitala.

– W ciągu trzech dni po przybyciu, z udziałem lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji ustalamy zakres ćwiczeń i sposób postępowania z każdym pacjentem. To nie jest tylko rehabilitacja, także elementy terapii zajęciowej,  zabawy. Cały dzień coś się dzieje  – mówi kierownik zespołu medycznego i szefowa domu, Joanna Szwedo podkreślając, że równie ważne jak systematyczne ćwiczenia jest dobre nastawienie psychiczne pacjenta.

Dzienny Dom Opieki Medycznej ma miejsce na 15 osób z miasta Olsztyna. Jego atutem jest intensywność terapii, „turnus”  obejmuje  minimum 30 dni codziennych zajęć, a może być (zależnie od konsultacji lekarskich) przedłużony nawet do 120 dni. Pacjenci na miejscu mogą korzystać z kinezyterapii, masażu, leczenia polem magnetycznym, światłolecznictwa, elektrolecznictwa, krioterapii,  także ćwiczeń usprawniających, edukacji w zakresie samopielęgnacji i samoopieki, doradztwa w doborze wyrobów medycznych itp.

Codziennie rano busem (przystosowanym także dla osób poruszających się na wózkach) seniorzy przywożeni są na zajęcia, a  po obiedzie odwożeni do domu.  Głównym założeniem, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, projektu Dziennych Domów Pomocy Medycznej  jest bowiem przygotowanie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, a hasłem „Zdrowiej w domu”.

https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Opieki-Medycznej-Caritas-Olsztyn-217462818708431/

http://olsztyn.caritas.pl/DDom/

 

Posted in informacje.