Warsztaty piękna w Bęsi

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” w czwartek, 5 kwietnia, przeprowadziliśmy w Bęsi warsztaty wizażu. W praktycznych zajęciach, prowadzonych przez Agnieszkę Dobosz-Szmigiel, uczestniczyło kilkanaście pań w różnym wieku. Wszystkim uczestniczkom warsztatów bardzo dziękujemy. Wyrazy wdzięczności dla Centrum Kultury w Bęsi za udostępnienie pomieszczeń do zajęć. Specjalne podziękowania dla Maćka Srebrzyńskiego za przygotowanie plakatu imprezy.

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowany jest przez FOSę we współpracy z samorządami  wymienionych gmin.

 

 

 

Posted in imprezy.