Współpraca FOSy z Koalicją Kresowian

Federacja FOSa podpisała Delarację Współpracy z Warmińsko-Mazurską Koalicją Kresowian (w jej imieniu, prezes Paweł Bielinowicz) deklarując wspólne działania „na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w obszarze wzmacniania kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicy”.

Zasady współpracy:

„Współpraca odbywa się na zasadzie pomocniczości z zachowaniem niezależności każdej ze stron, tzn. obie strony realizują swoje działania statutowe niezależnie wspierając się wzajemnie w obszarach i zakresie przez siebie ustalonym.

Cele współpracy

  1. Wspieranie Warmińsko-Mazurskiej Koalicji Kresowian w rozwoju instytucjonalnym,
  2. Kojarzenie i wzmocnienie kontaktów organizacji socjalnych z warmińsko-mazurskimi organizacjami kresowymi oraz polskimi i polonijnymi środowiskami z zagranicą
  3. Wspólne rzecznictwo interesów i podejmowanie działań na rzecz środowisk potrzebujących wsparcia.

Treści  współpracy

– monitorowanie potrzeb

– wspólne inicjowanie działań, projektów

– wymiana informacji i doświadczeń

– inne, w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby

– pomoc charytatywna dla ubogich mieszkańców Rejonu Święciańskiego

– organizacja pomocy polskiemu środowisku w Podbrodziu w budowie „Domu Polskiego”.

Aby umożliwić korzystanie z wsparcia Federacji FOSa przez Koalicję oraz jej organizacje członkowskie, Koalicja otrzymuje status grupy branżowej Federacji FOSa. Status ten daje drugi pozom członkostwa Federacji FOSa. Będąc grupą branżową, Koalicja pozostaje organizacją niezależną; wspólne działania podejmowane są w uzgodnieniu. Zgodne z zasadami współpracy Federacji FOSa z  grupami branżowymi, Koalicja uczestniczy we wszystkich działaniach o charakterze rzeczniczym, znajdujących się w obszarze współpracy Federacji FOSa i Koalicji (poprzez zapraszanie do wypracowania stanowisk, udziału w ciałach dialogu itp.)

Obie federacje są całkowicie niezależne, realizują swoje cele  działania w oparciu o statuty swoich organizacji oraz wypracowanie przez siebie zasady, plany. Federacja FOSa oraz Koalicja wyznaczają swoich przedstawicieli do stałych kontaktów z Partnerem.

Posted in informacje.