Upiększamy Bęsię

Wszystkich mieszkańców Bęsi zapraszamy w piątek, 27 kwietnia na godzinę 16.00 (przed Centrum Kultury). Przy okazji wiosennych porządków chcemy namówić wszystkich do zadbania także o wygląd własnej wsi. Dzięki wspólnej pracy wiejski skwerek już na majówkę może wyglądać pięknie.

Zapraszamy!

Bęsia jest jedną z miejscowości, w której FOSa, we współpracy z samorządami gmin realizuje projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”.

 

Posted in projekty.