Polecamy funpage JOB Firmy

10 maja wystartował funpage JOB Firmy. Polecamy!

https://www.facebook.com/Projekt-W-Drodze-do-Aktywności-czyli-JOB-FIRMA-210483653072710

JOB Firma to 5-tygodniowy, innowacyjny program aktywizacji społeczno-zawodowej, w ramach którego beneficjenci projektu „W drodze do aktywności”, funkcjonując w ramach symulacyjnego przedsiębiorstwa, są włączani w szereg działań ukierunkowanych na podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz gotowości do wejścia na rynek pracy.

W tym okresie, poza uczestnictwem w warsztatach i szkoleniach, uczestnicy JOBfirmy samodzielnie realizują zlecane im zadania o charakterze zawodowym, biorą czynny udział w akcjach organizowanych przez Federacje FOSę

Posted in informacje.