200 lat Pani Stanisławy

Kolejnay jubileusz „200 lat” za nami. 29 maja przy wsparciu rodziny, wolontariuszy FOSy oraz uczestników Szkoły Animatorów Społecznych –  Inspiratorzy „200 lat”, zorganizowaliśmy uroczystość pani Stanisławie Wysockiej z Olsztyna. W przyjęciu,  w prowadzonym przez wnuczkę jubilatki, Monikę Wysocką-Kawę lokalu Fundacji Szalonego Krasnoluda przy ulicy Kołobrzeskiej,  uczestniczyła córka pani Stanisławy, jej wnuki i prawnuki (jubilatka ma ich siedmioro, dwoje następnych w drodze) oraz sąsiedzi. Był tort, toasty i program artystyczny przygotowany przez seniorki, wolontariuszki FOSy. Pani Stanisława, która prawdziwe (94.) urodziny obchodziła kilka dni wcześniej, śpiewała ze wszystkimi.

Stanisława Wysocka mieszkanką Olsztyna jest od prawie 70 lat. W czasie wojny była więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Potulicach (Lebrechtsdorf) pod Piłą. Jest beneficjentką realizowanego przez FOSę i finansowanego przez niemiecką fundację  EVZ projektu „Strażnicy Pamięci”.  Miała 17 lat, kiedy jesienią 1941 okupanci  wywieźli jej rodzinę z gospodarstwa w okolicy Grudziądza. Pani Stanisława, zaraz po przybyciu do Potulic została wysłana przez Niemców na przymusowe roboty  przy zbiorze buraków, a potem pracowała w fabryce części do samolotów wojskowych w Orłowie koło Gdyni. Gdy w styczniu 1945 ruszył front została wraz z załogą fabryki ewakuowana w głąb Rzeszy.

„200 lat” to innowacja społeczna w ramach projektu Generator Innowacji Sieci Wsparcia realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rozwijana  przez FOSę już od kilku lat  innowacja „200 lat” polega na organizowaniu przez lokalną społeczność: sąsiadów, organizacje pozarządowe, rady osiedli itp. jubileuszy seniorów wchodzących w tzw. czwarty wiek. To nie musi być okrągła rocznica urodzin, ważne jest dostrzeżenie osoby starszej przez środowisko i docenienie jej.

200 lat Pani Stasiu!

Posted in imprezy.