Warsztaty na Łotwie

W Junapils  na Łotwie od 4 czerwca trwają warsztaty międzynarodowego projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) FOSę, która uczestniczy w realizacji tego projektu reprezentują Julia Larenta i Paulina Karwowska.  W czasie wizyty mają okazję zapoznać się z działaniami  różnych instytucji,  których celem jest włączanie społeczności do działania i pozbywania się społecznej izolacji .

 

Celem finansowanego ze środków unijnych projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) jest poprawa oferty  edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z  domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizuje krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji  uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Rezultatem będzie przewodnik po tym, jak uczenie się rozwiązuje izolację społeczną i samotność oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-zorganizowanych grup. Ze strony łotewskiej w projekcie uczestniczy  organizacja Junapils novada Dome.

Posted in projekty.