O radach seniorów krajowo i lokalnie

Na dwudniowym, wyjazdowym spotkaniu w Olsztynie, w dniach 12-13 czerwca – gościnnie w biurze FOSy – spotkał się zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów, z przewodniczącą Barbarą Szafraniec na czele. Goście omawiali  bieżące trendy polityki społeczne państwa i planowali działania porozumienia w najbliższym okresie.

Pobyt w Olsztynie wykorzystany został także do omówienia spraw lokalnych. W siedzibie FOSy zarząd porozumienia spotkał z Radą Olsztyńskich Seniorów, a także działaczami nowo powstałych rad seniorów z naszego regionu z miejscowości, w których FOSa wspierała lokalne inicjatywy, realizując w 2017 roku, finansowany z programu ASOS, projekt „Rady seniorów na Warmii i Mazurach”. Obecni byli np. przedstawiciele, dopiero co powołanej,  rady seniorów  w Giżycku.

Posted in spotkania.