Local and International Acitve Seniors – wizyta gości z Włoch i Francji

W Olsztynie gościliśmy w minionych dniach Alberta Salę reprezentującego REPLAY Network z Rzymu i Nicolasa Condoma z organizacji Pistes Solidaires, z Pau we francuskich Pirenejach. Wraz z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa uczestniczą oni w realizacji międzynarodowego projektu „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”)

Pilotowani przez koordynatora projektu ze strony FOS-y, Marka Zbytniewskiego goście z Włoch (choć Albert Sala jest Hiszpanem) i Francji w ciągu trzech dni mogli zapoznać się z działalnością naszej federacji, a także zajmujących się osobami starszymi naszymi organizacji członkowskimi z Biskupca, Elbląga, Fromborka, Morąga oraz samego Olsztyna. W Elblągu np. złożyli wizytę w Domu Sąsiedzkim na Zawodziu, zapoznając się działaniem „Pozytywnych Elblążanek”, które rozpoczęło się od zwykłych damskich spotkań koleżanek 50+ teraz zaś coraz więcej pracuje dla lokalnej społeczności. Oczywiście także dla samych siebie, np. nasi goście trafili akurat na zajęcia jogi. W Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, Gabriela Zimirowska przedstawiła sposób rekrutacji wolontariuszy (licząc jednorazowy wolontariat akcyjny, np. zbiórka na WOŚP to w Elblągu około 3000 osób w roku) oraz zakres pomocy, jaką świadczą. O tym jak powstała fundacja „Żółty Szalik” we Fromborku, jak działa spółdzielnia socjalna utrzymująca utworzony przy fundacji ośrodek szkoleniowo-hotelowy, mówił jej prezes Marian Nadziejko. Goście mogli też obejrzeć przy pracy Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Morągu, jedną z trzech placówek, prowadzonych przez tamtejszy oddział TPD, a także działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arki” w Olsztynie. Gości interesowała struktura, sposób finansowania organizacji, prawa do użytkowanych obiektów, a przede wszystkim sposoby aktywizacji seniorów i lokalnych społeczności.

Pobyt zagranicznych gości został wykorzystany także podczas dorocznej Wojewódzkiej konferencji z Okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych, która 14 czerwca odbyła się w Olsztynie. Albert Sala z REPLAY Network z Rzymu przedstawił tam „European Pathfinder: internetową platformę mobilności edukacyjnej 50+” zachęcając do korzystania z dostępnej już w pięciu języka strony www.europeanpathfinders.eu, także jako platformy dla szukania kontaktów zagranicznych dla organizacji zajmujących się podobną tematyką.

Finansowany przez Erasmus + projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany jest przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia). Celem projektu jest zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami.

Posted in projekty.