Konsultacje w sprawie przyszłości Zatorza

Kolejne spotkanie konsultacyjne na Zatorzu za nami.

26 czerwca wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami tej dzielnicy Olsztyna i przedstawicielami działających tam organizacji oraz pracownikami ratusza, pracowaliśmy warsztatowo nad mocnymi i słabymi stronami Zatorza, szansami, jakie przed nim stoją oraz zagrożeniami. Zaznaczaliśmy miejsca, które budzą trudne emocje oraz takie, które są nam przyjazne, lubimy je. Padło wiele uwag i wniosków, czasem bardzo szczegółowych.

Jak zawsze jesteśmy pod wrażeniem wiedzy mieszkańców o miejscu, w którym mieszkają (niektórzy są tu od prawie 70-ciu lat) i ich zaangażowania.

 

Wnioski mieszkańców zbierane będą także podczas dyżurów w Radach Osiedli:

  • Rada Osiedla Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego 69/73- 2 lipca 2018 o 17.00
  • Rada Osiedla Zielona Górka, ul. Morwowa 12 – 9 lipca 2018 o 17.30
  • Rada Osiedla Podleśna, ul. Zamenhofa 1 – 11 lipca 2018 o 17.00
  • Rada Osiedla Zatorze, Jagiellońska 12- 23 lipca o 17.00

16 lipca 2018 odbędą się też KONSULTACJE W TERENIE – spacer badawczy, na który wyruszymy spod siedziby Rady Osiedla Podleśna (Zamenhofa 1) o godzinie 17.30 (spacer przewidziany do ok. 19.00) Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkania są elementem, rozpoczętych w maju, konsultacji społecznych założeń do Programu Przestrzennego Rozwoju Północnego Obszaru Olsztyna. Gospodarzem konsultacji jest Prezydent Miasta Olsztyna, a jej organizatorami Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy z Koalicją dla Zatorza oraz Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej „Młyn”. Tym razem sali użyczyło nam III LO im. Mikołaja Kopernika. Serdecznie dziękujemy!

Posted in informacje.