Zapytanie ofertowe – doradztwo z zakresu dietetyki

Zapytanie ofertowe nr 3/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu dietetyki dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu dietetyki dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki nr WDA_3_2018

Posted in Bez kategorii.