Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo prawne

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/WDA/ZO/2018 (indywidualne doradztwo prawne)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa prawnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Paweł Klonowski

Adres:   ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn

Posted in informacje.