Wyniki zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo dietetyczne

 

Wyniki 3/WDA/ZO/2018 (indywidualne specjalistyczne doradztwo dietetycznego)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę indywidualnego doradztwa dietetycznego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Gabinet Dietetyki  Klinicznej Klaudia Smosarska

Adres:   ul. Kościuszki 13/219, 10-502 Olsztyn

 

Posted in informacje.