XI Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – Europejskie trendy w polityce senioralnej.

27 października w Olsztynie odbyła się XI Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Konferencję, której organizatorami byli Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Konferencję, na której byli obecni także przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadził prezes FOSy Bartłomiej Głuszak.

W tym roku odbyła się ona pod hasłem: „Europejskie trendy w polityce senioralnej. Silver Learners – Europejska sieć na rzecz poprawy standardów w pracy z seniorami w Europie” i była równocześnie podsumowaniem międzynarodowego projektu, w którym FOSa uczestniczyła wspólnie z partnerami z Niemiec, Węgier, Luksemburga, Anglii, Irlandii Północnej, Holandii i miasta Chorzowa.

Jeden z koordynatorów projektu Matthias Quaschnik z Iserloh z Niemiec mówił o tym jak wielkie znaczenia ma nauka i ciągłe podnoszenie kompetencji osób starszych, w społeczeństwach które i na wschodzie i na zachodzie Europy starzeją się w podobnym tempie. O przemianach w podejściu do polityki senioralnej, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej mówiła Katarzyna Białobrzeska, wiceprezes FOSy i dyrektor jej Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych.

Dla uczestników konferencji, która odbyła się w Auli im. Dietrichów UWM w Kortowie, przedstawicieli organizacji seniorskich z całego regionu, najciekawsza była dyskusja panelowa z udziałem gości z zagranicy, praktyków mających na co dzień do czynienia z osobami starszymi. Dyskutowano na trzy tematy.

O nowych technologiach w pracy z seniorami opowiadał m.in. Niek Kaah z Holandii. Na przykład o terapii muzyką (aplikacja Spotify) i rzeczywistości wirtualnej, która osobom całkowicie unieruchomionym, dzięki specjalnym goglom pozwala przenieść się do lasu, bądź gdziekolwiek indziej. W panelu poświęconemu seniorom dotkniętym demencją Aimee Teare ze Stockport w Anglii opowiedziała zaawansowanym systemie teleopieki, z którego mogą korzystać osoby starsze w jej mieście. Z kolei Simon Gross z Luksemburga, pokazał kilka ćwiczeń i pomocy (widokówki, karty do gry) stosowanych w pracy z osobami z chorobą Alzheimera, pozwalających na ćwiczenie szarych komórek i powstrzymywanie postępów demencji. Podczas panelu – prowadzonego przez Joannę Szymańską, koordynatorkę projektu „Silver Learners” ze strony FOS-y. – dyskutowano także o współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy życia seniorów, np. o radach seniorów, które działają także w innych krajach, np. na Węgrzech.

Posted in konferencje.