Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła pracę

4 października 2018 w Olsztynie rozpoczęła działalność Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po prawie roku konsultacji w środowisku organizacji seniorskich i wyborach w powiatach, które odbyły się w drugiej dekadzie września, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył nominacje 27 członkom rady. Są w niej przedstawiciele powiatów: lidzbarskiego, braniewskiego, ostródzkiego, giżyckiego, piskiego, bartoszyckiego, iławskiego, ełckiego, mrągowskiego, działdowskiego, kętrzyńskiego, oleckiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego, po dwóch przedstawicieli rad seniorów w Elbląga i Olsztyna oraz organizacji seniorskich obejmujących swoim działaniem cały region takich jak: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związek Sybiraków, Polski Związku Działkowców, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Przedstawicielem marszałka w radzie jest Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która od wielu lat dążyła do powołania reprezentacji seniorskiego na szczeblu wojewódzkim i uczestniczyła w przygotowaniu statutu, regulaminu wyborów i ramowych zasad działania rady, w Społecznej Wojewódzkiej Radzie Seniorów reprezentować będzie, rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski.

4 października członkowie rady w głosowaniu tajnym powołali przewodniczącego Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Został nim Krzysztof Świątek z Olsztyna, reprezentujący Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W głosowaniu tajnym wybrany został także zarząd rady, który ukonstytuował się w składzie Elżbieta Dziergacz (w Ostródy) wiceprzewodnicząca rady, Barbara Nikołajuk-Liberna (z Olsztyna) sekretarz oraz Jolanta Adamczyk z Lidzbarka Warmińskiego, Teresa Kasa z Orzysza, Krystyna Kijewicz z Bisztynka, Ryszard Wachnik z Kętrzyna i Stanisław Brzozowski z Olsztyna.

Pierwszym działaniem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która powołana została na trzyletnią kadencję, będzie opracowanie regulaminu i planu pracy. Rada jest ciałem społecznym, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie ma charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny.

Proces powołania rady korzysta ze wsparcia realizowanego przez FOSę projektu finansowanego przez rządowy program ASOS.

także: https://www.olsztyn24.com/news/32676-ruszyla-spoleczna-rada-seniorow-wojewodztwa-warmisko-mazurskiego.html

Posted in informacje.