Spotkanie organizacji członkowskich i partnerskich FOSy w Zalesiu

Zapraszamy przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa na doroczne spotkanie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018 roku w hotelu Zalesie Mazury Active Spa w Zalesiu k. Barczewa.

Spotkanie organizacji członkowskich to świetna okazja do wymiany doświadczeń, inspiracji i informacji. To także przestrzeń do wzmacniania integracji organizacji socjalnych z regionu. Chcemy też przekazać Państwu informacje o aktualnych trendach w europejskiej polityce społecznej i podzielić się doświadczeniami z wdrażania międzynarodowego wolontariatu osób 50+, zapraszając jednocześnie do współpracy w jego realizacji. Podczas spotkania znajdzie się czas na omówienie wyników badania organizacji członkowskich Federacji, przeprowadzonego na przełomie września i października 2018 roku.

Przede wszystkim chcemy tez Państwa zaprosić do współtworzenia strategii Federacji FOSa, bo właśnie planowaniu strategicznemu poświęcone będzie w głównej mierze nasze spotkanie. Przed nami – organizacjami socjalnymi, społecznościami lokalnymi – wiele wyzwań. Warto więc wspólnie zastanowić się, jak się do nich przygotować i jakie kierunki działań obrać.

Podczas spotkania wręczymy też nagrody Federacji FOSa. Co roku Federacja FOSa przyznaje nagrodę Społecznik FOSy, w tym roku, dla uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości, podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagród instytucjonalnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji członkowskich, ale również partnerów oraz pracowników biura Federacji FOSa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie. O zamiarze uczestnictwa w spotkaniu prosimy poinformować nas za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do 31 października br. na adres mailowy p.pniewski@federacjafosa.pl lub pocztą na adres Federacja Organizacji Socjalnych FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn.

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji udziela Piotr Pniewski, tel. 509 489 413, mail p.pniewski@federacjafosa.pl.

Program spotkania Zalesie

formularz zgłoszeniowy

Posted in spotkania.