Doroczne spotkanie FOSy w Zalesiu

 

W dniach 5-6 listopada 2018 w Zalesiu koło Barczewa odbyło się doroczne spotkanie członków i organizacji partnerskich Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. W spotkaniu, poprzedzonym spotkaniem  Zarządu FOSy, wzięło udział ponad dwadzieścia organizacji z regionu, a także liczne grono pracowników, doradców zawodowych, animatorów, psychologów pracujących przy projektach realizowanych przez federację.

Doroczne spotkanie, jak zwykle było okazją do wręczenia nagród „Społecznika FOSy”. W tym roku, specjalnie z okazji 100-lecia Niepodległości, przyznaliśmy nagrody instytucjonalne. Za działania w zakresie polityki socjalnej, aktywizacji zawodowej dorosłych i działań edukacyjnych na rzecz dzieci tytułem „Samorząd Zaangażowany Społecznie” wyróżnione zostały samorządy gminy Iłowo-Osada i wiejskiej gminy Braniewo. Wójtowie tych gmin; wybrany na kolejną kadencję Sebastian Cichocki z Iłowa-Osady oraz wybrany po raz pierwszy Jakub Bornus z Braniewa, osobiście odebrali statuetki i listy gratulacyjne. Wyróżniony został także samorząd Miasta i Gminy Frombork, a przyznając te nagrody chcieliśmy nawiązać do dobrych wzorców działalności społecznej i charytatywnej, zwłaszcza z okresu Polski międzywojennej.

Instytucjonalną nagrodę przyznaliśmy w tym roku także grupie organizacji skupionych w Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej   (statuetkę odebrał Marian Wilkowski z PSONI Iława)

Spotkanie w Zalesiu, było okazją do przedstawienia wyników przeprowadzonego przez FOSę badania zasobów i potrzeb organizacji członkowskich. Wyniki ankiety, na którą odpowiedziało 39 organizacji przedstawiła wstępnie Anna Książak-Gregorczyk. Pełne wyniki wraz z wnioskami wynikającymi z badania, każda organizacja otrzyma drogą mailową. Z kolei Marek Zbytniewski przedstawił realizowany przez federację i finansowany przez Erasmus+ międzynarodowy projekt „Local and International Acitve Seniors”. Zawiera on również ofertę dla naszych organizacji seniorskich, na kolejnych etapach realizacji projektu przewidziane są bowiem dwutygodniowe warsztatowe wyjazdy seniorów do Francji i Włoch. Cenne informacje uczestnikom przekazała też zaproszona do Zalesia wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Dorota Solnicka, która przedstawiła priorytety tematyczne i wysokość środków unijnych jakimi dysponuje samorząd województwa na ostatnie lata finansowania okresu 2014-2020, w tym konkursy ogłaszane w najbliższym czasie.

Pobyt w Zalesiu wykorzystaliśmy jednak głównie na omówienie bieżących działań FOSy, a także strategii działań przyszłych: ich obszarów, metod pracy, współpracy z organizacjami członkowskimi, samorządami itp. Była także dyskusja nad zmianami w samej FOSie. Na zbliżające się 15-lecie federacji gotowe ma być nowe logo oraz znacznie zmodernizowana strona www.federacjafosa.pl.

Posted in spotkania.