Zapraszamy na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

Zapraszamy przedstawicieli istniejących oraz powstających rad seniorów – gminnych oraz Rady Wojewódzkiej, zainteresowanych tą tematyką, na II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Odbędzie się ono w Hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od wielu lat towarzyszy środowiskom seniorskim naszego regionu w procesie przemian, rozwoju, samoorganizacji, pracy na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych. Byliśmy m.in. jednym z inicjatorów i współautorów Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Promujemy i wdrażamy szereg jej zapisów, m.in. w celu 2.5. Rozwój rzecznictwa interesów osób starszych oraz Działaniu 2.5.1. Powoływanie gminnych/powiatowych i wojewódzkiej rady seniorów. Jednym ze stale obecnych wyzwań jest aktywizacja obywatelska osób starszych.  Z kolei jedną z dróg budowy i rozwoju tej aktywności jest możliwość tworzenia rad seniorów. Wierzymy, że powstałe i działające w demokratyczny sposób rady to upodmiotowienie środowisk seniorskich.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane ze współpracą rad seniorów (wojewódzką i gminnymi), stan wdrażania regionalnej polityki senioralnej, budowa lokalnych systemów polityki.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Villa Pallas (ul. Żołnierska 4) w Olsztynie, w dniach 27 i 28 listopada 2018 r., odpowiednio Spotkanie rad seniorów w dniu 27 listopada br. oraz spotkanie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 27 i 28 listopada br. W przypadku osób spoza Olsztyna zapewniamy nocleg, liczba miejsc jest jednak ograniczona i o możliwości skorzystania z noclegu decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc bardzo prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego odpowiednio na pierwszą lub obie części spotkania (formularz i program w załączeniu) na adres: p.karwowska@federacjafosa.pl lub  do 21 listopada 2018 r do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Pauliny Karwowskiej, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerem tel. 503 466 700.

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_zaproszenie

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_program

Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów_formularz zgłoszeniowy

Posted in spotkania.