Nagrody marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał doroczne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. 15 listopada na olsztyńskim zamku, wręczał je w imieniu marszałka Miron Sycz. To już XVIII edycja nagrody, którą samorząd województwa przyznaje najbardziej aktywnym i kreatywnym działaczom społecznym w regionie. Zarówno pracownikom socjalnym jak i działaczom organizacji pozarządowych.

Wśród narodzonych za rok 2018 znalazł się Piotr Kubarewicz, członek zarządu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Marszałek docenił nie tylko jego długoletnią pracę, ale także pozyskanie środków na przeprowadzoną ostatnio wielomilionową inwestycję, która znacznie zwiększyła możliwości pomocy i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.

Nagrody pieniężne marszałka otrzymali też: Danuta Bill, dyrektorka Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, Jolanta Chabowska, z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, Irena Kondrat z Miejskiego Ośrodka Pomocy w Biskupcu oraz ksiądz Edward Julian Rysztowski, przewodniczący Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KRAN, oddział w Elblągu i Krzysztof Margol prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Przyznano także trzy wyróżnienia i trzy nagrody zespołowe.

Na zdjęciu Piotr  Kubarewicz w gronie swoich współpracowników po odebraniu nagrody.

Posted in informacje.