II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów

W dniach 27-28 listopada 2018 w Olsztynie odbyło się II Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. W spotkaniu organizowanym przez FOSę w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” (finansowanego przez ASOS) uczestniczyli członkowie wybranej w październiku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przewodniczący i działacze kilkunastu, działających obecnie w regionie rad seniorów.

W pierwszym dniu konferencji główne punkty obowiązującej obecnie polityki senioralnej w regionie (programu na lata 2014-2020) przedstawiła zebranym Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Z kolei Krzysztof Ludomir Świątek, przewodniczący Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego mówił o celach nowo powołanej wojewódzkiej reprezentacji środowiska oraz przedstawił jej zarząd. Jak taka rada może funkcjonować, opowiedziała zaproszona na konferencję Maria Jolanta Lauryn, która jest przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów, a jednocześnie członkiem podlaskiej rady wojewódzkiej. W panelowej dyskusji, prowadzonej przez prezesa FOSy  Bartłomieja Głuszaka i dyrektor ROPS Wiesławę Przybysz, rozmawiano potem o lokalnych systemach polityki senioralnej oraz relacjach między wojewódzką a miejskimi i gminnymi radami seniorów w terenie.

Bogaty program dnia dopełniła wieczorem – prowadzona w konwencji World Café – otwarta dyskusja, podczas której każdy z uczestników konferencji miał okazję wypowiedzieć się na temat warunków dobrej komunikacji wewnątrz rady, komunikacji rady z otoczeniem zewnętrznym (samorządem, mediami), współpracy rady z urzędem, a także generalnie na temat roli rady, zasad jej funkcjonowania oraz skutecznej promocji jej działań. Wnioski z niej wykorzystane zostaną w pracy rad już istniejących, posłużą też jako rekomendacja dla środowiska seniorskiego w miejscowościach, które dopiero mają zamiar takie rady powołać.

Dyskusja kontynuowana była w drugim dniu spotkania. Zwłaszcza dla nowych rad seniorów ważna była rozmowa o misji i celach, problemach i wyzwaniach działań na rzecz osób starszych w regionie. Rozmawiano również o sprawach roboczych, omawiano m.in. przygotowany regulamin pracy Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także plan prac rady. Datę jej pierwszego formalnego spotkania ustalono na drugą połowę stycznia 2019.

Posted in spotkania.