Debaty na różne tematy

Mamy wpływ na życie naszego miasta, osiedla, lokalnej społeczności. Warunkiem jest zaangażowanie się w ich sprawy, zwrócenie uwagi na to, co nie funkcjonuje, czego brakuje, albo gdzie dzieje się źle. A potem starania w kierunku poprawy. Mamy różne możliwości, ale próbować powinien każdy. Uczestnicy obecnej edycji JOB-firmy i animatorzy FOSy – przeprowadzili 4 lutego „Debatę na różne tematy” dotyczącą Olsztyna, w którym mieszkają. Wystarczyła godzinna wymiana poglądów, by stworzyć listę spraw wartych poważniejszej dyskusji.

Są to: żywienie w szkołach (dlaczego dzieci nie lubią szkolnych obiadów?), brak osiedlowych śmietników i ławek nawet przy głównych olsztyńskich ulicach, chodniki, których nikt nie odśnieża, zwierzęta w mieście (dlaczego po nich nie sprzątamy, dlaczego nie ma miejsc gdzie mogą się swobodnie wybiegać?, wymogi codziennej ekologii (czym nie palić w piecach, z jaką torbą iść na zakupy?). Mowa była także o ograniczonej ofercie kulturalnej (bezpłatnej) po letnim sezonie estradowym. I ten właśnie temat uczestnicy dyskusji wybrali jako temat poważniejszej, pogłębionej rozmowy na następnym spotkaniu. Każdy się przygotuje. Uczestnik JOB-firmy, raper Piotr obiecał zademonstrować próbkę swojej twórczości, która ma prawo być w Olsztynie słyszana.

„Debaty na różne tematy” organizujemy w JOB-firmie, innowacyjnej formie pracy z uczestnikami  projektu „W drodze do aktywności” realizowanego przez FOSę, we współpracy z samorządami Olsztyna oraz ościennych gmin.

Posted in projekty.