Mega-szkoła w Białutach – przyjaźń na zawsze

Po dwóch latach zakończył się projekt „Mega-szkoła w Białutach”. FOS-a realizowała go we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach pod Działdowem. Projekt, którego głównym celem było rozszerzenie oferty edukacyjnej przyniósł przynajmniej kilkadziesiąt spotkań, zajęć i warsztatów (także w czasie wakacji szkolnych) m.in. w „Klubie Małego Społecznika” i „Klubie Małego Inżyniera”. Do tego mnóstwo zajęć: komputerowych, językowych, teatralnych, także wspólnych wyjazdów, które dzieciom z Białut na pewno się przydadzą, gdy pójdą do szkoły średniej i potem na studia.

Przyjaźnie nawiązane przez minione dwa lata, tak jak drogę z Olsztyna do Białut, zapamiętamy na zawsze.

Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 swoje oficjalne zakończenie będzie miał w szkole Białutach 1 marca.

Posted in projekty.