Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 lutego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin wręczył akty powołania członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (na lata 2019-2021) IV kadencji.  Współprzewodniczącymi rady na pierwszym spotkaniu wybrani zostali Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została zarządzeniem marszałka z dnia 18 stycznia 2019 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41a i 41b ustawy)

Wśród dwudziestu członków znajdują się przedstawiciele marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych, stanowiących połowę jej składu. Są to, poza Bartłomiejem Głuszakiem, także Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, organizacja członkowska Federacji FOSa), Marek Borowski  (Bank Żywności w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Janina Milewicz (UTW w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa), Teresa Kocbach (Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie, organizacja członkowska Federacji FOSa) oraz Piotr Baczewski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim, organizacja członkowska Federacji FOSa). Stronę pozarządową reperezentują poza tym: Antoni Furtak (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur)
Dorota Jeżowska-Olszewska (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego) Marlena Kulis – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach i Andrzej Karski – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może również podejmować inicjatywy w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego

Pełny skład rady: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/3681-wspolpraca-samorzadow-z-sektorem-obywatelskim

Wszystkim członkiniom i członkom Rady życzymy owocnej pracy!

 

Posted in informacje.