Wyniki zapytania ofertowego na zakup sprzętu biurowego i multimedialnego

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/WDA/ZO/2019 na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego w ramach projektu pod nazwą „W drodze do aktywności”

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zakupu i dostawy sprzętu biurowego i multimedialnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa:  Wilanka Sp. z o.o.

Adres:   ul. Lidleya 16, 02-013 Warszawa

Posted in informacje.