Zdolna młodzież ze wsparciem

We wtorek, 2 kwietnia, w Stowarzyszeniu Arka, czworo dzieci z Olsztyna otrzymało stypendia. Dzięki temu będą mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i rozwijać swoje zainteresowania.

– Wspieramy uzdolnione osoby, o niskich dochodach w rodzinie, ale również zaangażowane społecznie – tłumaczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący rady Fundacji „Żółty Szalik”. – Stypendia Funduszu „W głowie się mieści” wynoszą około 80 – 150 złotych miesięcznie, w zależności od zaangażowania.

 

Stypendia to wynik współpracy Fundacji „Żółty Szalik”, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Stowarzyszenia Arka.

– To pierwsze tego rodzaju stypendium, które wspólnie zrealizowaliśmy z Fundacją „Żółty Szalik” – informuje Tomasz Sztachelski ze Stowarzyszenia Arka. –  Chcielibyśmy, by w przyszłości trafiło do większej liczby dzieci. Z jednej strony pomoże utrzymać zdolnej młodzieży poziom, ale z drugiej stypendium ma też inne dzieci zmotywować do poprawy wyników w nauce. Ma też zachęcać do działalności społecznej, oczywiście na miarę możliwości każdego stypendysty.

Program stypendialny Funduszu „W głowie się mieści” to inicjatywa Fundacji „Żółty Szalik” we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. O pieniądze mogą starać się dzieci i młodzież w trudnej sytuacji materialnej z Olsztyna oraz powiatu braniewskiego. Program jest innowacyjny, gdyż wspiera zarówno uczniów uzdolnionych, jak i tych, którzy mają problemy z nauką, pod warunkiem, że w pomoc uczniom zaangażuje się również szkoła. Stypendia trafiają do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

 

Posted in informacje.