„Aktywne Rady Seniorów”- wsparcie dla rad istniejących

 Szanowni Państwo,

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Dwa główne kierunki działań Federacji to wspieranie organizacji członkowskich oraz rzecznictwo interesów. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych. Jednym z naszych kluczowych założeń jest podniesienie jakości życia i wzmocnienie aktywności środowisk osób starszych.

Federacja FOSa opracowała i realizuje projekt „Aktywne Rady Seniorów” i w związku z tym pragniemy  zaprosić Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w funkcjonowaniu dla już istniejących rad.

Rady seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania już istniejących Rad.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 15.05.2019 do godziny 12.00 na adres : j.osipiak@federacjafosa.pl. Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

Z wybranymi radami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy. Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u Pani Joanny Osipiak – koordynatorki projektu, pisząc na podany wyżej adres mailowy lub pod numerami tel. 799 099 884 lub  89 523-60-92

 

Z poważaniem

Bartłomiej Głuszak

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ARS istniejące ASOS

Posted in projekty.