Absolutorium dla zarządu FOSy

W dniu 30 maja odbyło się sprawozdawcze walne zebranie Federacji FOSa.

Obecnym przedstawiony został raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Patrz (http://federacjafosa.pl/kontakt/raporty-roczne/). Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania i  udzieliło zarządowi absolutorium

Następnie prezes FOSy, Bartłomiej Głuszak, zaprezentował założenia planu pracy i najważniejsze projekty realizowane w roku 2019.

Walne zebranie podjęło także uchwałę o wysokości składki członkowskiej – pozostawiono wysokość składki na niezmienionym poziome tj. 120 zł za rok, a gdy składka zostanie opłacona do końca lutego – 80 zł.

Posted in informacje.