Urzędnik z Misją – konkurs FOSy i „Gazety Olsztyńskiej”

Znamy naprawdę wspaniałe osoby, które pracują w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, bibliotekach. Często ich praca nie jest doceniana, a czasami postrzegana stereotypowo. Chcemy to odczarować.

Wspólnie z „Gazetą Olsztyńską” zorganizowaliśmy plebiscyt na „Urzędnika z Misją”. W plebiscycie mogą wziąć udział urzędnicy pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do plebiscytu mogą być zgłoszeni pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej, a więc nie tylko pracowników urzędów, ale też ich jednostek organizacyjnych. Mogą to być np. pracownicy Urzędu Gminy czy powiatu, pracownicy socjalni, ale też instytucji kulturalnych czy innych urzędów. Z plebiscytu wyłączeni są prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin, a także starostowie powiatów oraz członkowie zarządów samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

22 sierpnia rozpoczyna się głosowanie sms-owe, które potrwa do 20 września do godziny 23.59.

Pierwsze kandydatki są już zgłoszone, czekamy na kolejne osoby. Szczegóły w linku.

http://gazetaolsztynska.pl/600841,Urzednik-z-misja.html

Posted in informacje.