Urzędnik z misją – głosowanie trwa

„Dusza człowiek, wspiera i pomaga organizacjom pozarządowych, kreuje kulturę, rozrywkę i rekreację w gminie Lidzbark” – Małgorzata Nawrocką z Lidzbarka jest kolejną kandydatką do tytułu urzędnika z misją w głosowaniu sms-owym prowadzonym przez Gazetę Olsztyńską.
W plebiscycie „Urzędnik z misją” organizowanym na 15-lecie federacji FOSa mogą wziąć udział urzędnicy pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej. Mogą to być np. pracownicy urzędu gminy czy powiatu, pracownicy socjalni, ale też instytucji kulturalnych czy innych urzędów. Z plebiscytu wyłączeni są prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin, a także starostowie powiatów oraz członkowie zarządów samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Ostateczny termin zgłaszania upływa 18.09.2019 roku. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl
Do tej pory zgłoszono dziewięć osób, są to wyłącznie panie.
Katarzyna Karolska, główny specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku
Katarzyna Kopeć, pełnomocnik burmistrza Kętrzyna ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Jadwiga Gryncewicz z Urzędu Miejskiego w Orzyszu
Iwona Balcerzak, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Katarzyna Waluk, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku
Anna Kupczak, starszy referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcianach
Beata Kulesza, dyrektor MOPS w Elblągu
Brygida Adamajtis, kierownik PCPR Bartoszyce
Małgorzata Nawrocka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku

Głosowanie sms-owe trwa do 20 września. Zwycięzców poznamy w czasie uroczystej gali 15-lecia Federacji FOSa, która odbędzie się 23 września w olsztyńskim Planetarium.
Patrz: http://gazetaolsztynska.pl/606172,Wciaz-szukamy-urzednika-z-misja-Mamy-kolejne-zgloszenie.html

 

Posted in informacje.