Promujemy wolontariat

Zapraszamy do udziału w konkursie promującym wolontariat na Warmii i Mazurach.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, w partnerstwie z Federacją FOS-a realizuje w województwie warmińsko-mazurskim Program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego- „Korpus Solidarności”.
Korpus Solidarności to pierwszy w Polsce, w tak dużej skali program wolontariatu systematycznego, długoterminowego, wspierający wolontariuszy i angażujący organizacje pozarządowe.
Ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie
i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.
Aktywność wolontariacką napędzają wartości takie jak szacunek, uczciwość, solidarność międzyludzka, koleżeństwo, patriotyzm, odpowiedzialność, dbałość o dobro wspólne i rozwój.
Taka prezentacja postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy Korpusu Solidarności, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.
Chcemy mówić głośno o tym co nas łączy! – zarażać obywatelską postawą.

Dlatego też zachęcamy wszystkich do stworzenia wyjątkowego hasła, które będzie określało i promowało warmińsko-mazurski wolontariat Korpusu Solidarności.
Więcej o Korpusie Solidarności znaleźć można na stronie: korpussolidarności.gov.pl , wszelkie informacje uzyskać też można pod numerem telefonu 55 235-18-85.
Kapituła konkursu złożona z 5 osób nagrodzi 3 najbardziej kreatywne hasła.
Zgłoszenia w wersji papierowej lub elektronicznej przyjmowane są do 31 października 2019 do godz. 16:00 w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 p.26., 82-300 Elbląg, e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl, z dopiskiem: „Konkurs na hasło promujące warmińsko-mazurski wolontariat Korpusu Solidarności”
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas wojewódzkiej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbędzie 6 grudnia się w Kuźni Społecznej w Olsztynie.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową w załączeniu.

Konkurs realizowany jest w ramach „Korpusu Solidarności- Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Regulamin, karta zgłoszeniowa

Posted in informacje.