Rusza projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3 ”

1 października ruszył projekt: „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” – będzie on realizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie do 30.11.2020.

W ramach projektu, przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie powstanie dzienna opieka nad dziećmi do lat 3 „W głowie się mieści”, gdzie osoby ze względu na pozostawanie poza rynkiem pracy będą mogły nieodpłatnie skorzystać z usługi opieki nad dzieckiem, co umożliwi im podjęcie zatrudnienia. Opieką zostanie objętych 10 dzieci do lat 3, które wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, których program oparty będzie o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.

Szczegółowe informacje o projekcie w zakładce: Projekty – aktualne. Koordynatorem projektu ze strony FOSy jest Anna Książak-Gregorczyk – e.mail: a.ksiazak@federacjafosa.pl

Posted in projekty.