Nagrody marszałka za działania społeczne

14 listopada podczas uroczystej gali na olsztyńskim Zamku wręczone zostały „Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej“ Indywidualne nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 2014 roku przyznawane są również nagrody zespołowe – otrzymują je jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe.

W tym roku z rekomendacji FOSy indywidualne wyróżnienia marszałek przyznał m.in. Marcie Florkowskiej z Elbląskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych i Ewie Kordaczuk (na zdjęciu) dyrektorce Oddziału Fundacji Laurentius w Olsztynie oraz Krzysztofowi Marusińskiemu, prezesowi Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu, zastępcy rzecznika praw osób starszych, a także redaktorowi magazynu „Generacja”.

Więcej: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/5029-promocja-tworczych-rozwiazan-w-dziedzinie-pomocy-i-integracji-spolecznej

Posted in imprezy.