III Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów za nami

Przedstawiciele 16 rad seniorów, istniejących i tych, które dopiero się tworzą, wzięli udział w III Wojewódzkim Spotkaniu Rad Seniorów w dniach 25- 26 listopada w Olsztynie.

Warto je wymienić ciesząc się, że sieć organizacji seniorskich na Warmii i Mazurach zagęszcza się. W spotkaniu w Olsztynie przygotowanym przez FOSę, w ramach finansowanego przez ASOS projektu projektu „Aktywne Rady Seniorów” uczestniczyli liderzy rad seniorów z: Działdowa, Kętrzyna, Korsz, Szczytna, Orzysza, Nowego Miasta Lubawskiego, Lidzbarka Warmińskiego, Giżycka, Kozłowa, Nidzicy, Iławy (miasto), Elbląga i Olsztyna, oraz tworzących się rad z Miłek, Bisztynka i gminy Iława. Była też liczna reprezentacja istniejącej od roku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z jej przewodniczącym Krzysztofem Ludomirem Świątkiem.

Spotkania, jak zwykle miały charakter roboczy i przede wszystkim służyły wymianie doświadczeń oraz informacji ważnych do funkcjonowania nie tylko rad seniorów, ale w ogóle organizacji skupiających osoby starsze. Jak to działa w Gdańsku mówił: Jerzy Boczoń, prezes Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, także podczas prowadzonego przez prezesa FOSy, Bartłomieja Głuszaka panelu dyskusyjnego na temat wzywań stojących przed środowiskiem. O swoich doświadczeniach mówili w jego trakcie także Ryszard Wachnik przewodniczący rady seniorów w Kętrzynie i Jolanta Adamczyk, z Lidzbarka Warmińskiego, gdzie rada seniorów nie ma charakteru formalnego, a działa jako zespół doradczy przy burmistrzu.

Drugi dzień spotkań, 26 listopada poświęcony był wymianie pożytecznych informacji: dotyczących wolontariatu i Korpusu Solidarności, międzynarodowych projektów dla seniorów, działalności rzecznika osób starszych, wydawanego przez FOSę Magazynu Środowisk Osób Starszych „Generacja” itd. Każdy z uczestników na koniec, miał możliwość w kilku zdaniach podsumować olsztyńskie spotkanie rad seniorów. Dominowało hasło – Jesteśmy politykami społecznymi! Chcemy być aktywni i działać na rzecz swoich środowisk i miejscowości!

– Na każdym takim spotkaniu uczę się nowych rzeczy i poznaję nowe, ciekawe osoby – mówiła Krystyna Kijewicz z Bisztynka, gdzie – również dzięki udziale w projekcie „Aktywne Rady Seniorów” – rada gminy już wkrótce ma podjąć uchwałę o powołaniu rady seniorów, pierwszej w powiecie bartoszyckim.

Posted in spotkania.