UTW w Morągu podsumował ostatnie projekty

3 grudnia, podczas gali w Morąskim Domu Kultury, UTW w Morągu podsumował projekty zrealizowane w ostatnich dwóch latach. UTW w tym czasie uzyskał fundusze na swoją działalność z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt „Akademia aktywnego seniora”, burmistrza Morąga (działanie 6.2.) Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu oraz grant od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt: Edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia.

UTW w Morągu ma 190 słuchaczy i ponad 20 grup zajęciowych oraz kół zainteresowań. Podczas godzinnej gali zaprezentowały się m.in.: grupa teatralna, która spektaklem „Umarł mąż ale już mu lepiej” zdobyła I miejsce na XII Juwenaliach III wieku w Warszawie (na zdjęciu), grupy taneczne Latino Team i Flamenco, grupa tańca ludowego „Babie lato”, chór „Biesiadki”, panie ćwiczące jogę i gimnastykę korekcyjną, grupy językowe, warsztaty literackie itd.

UTW w Morągu jest organizacją członkowską federacji FOSa.

Posted in imprezy.